Condenan a tres a'd2os y un dia de libertad vigilada intensiva a sacerdote

Condenan a tres a'd2os y un dia de libertad vigilada intensiva a sacerdote de iglesia veterocatolica.
Comentar

Valdivia
Osorno
Puerto Montt